NBHC
Nederlandse Basset Hound Club

The Nose

The Nose is het officiële orgaan van de Nederlandse Basset Hound Club. Behalve dat het blad een spreekbuis is van het bestuur van onze club en informatie biedt over de basset hound, is het ook bedoeld om ervaringen, verhalen en foto’s te publiceren van de lezers. De redactie probeert er een blad van te maken voor het hele gezin, en dat kan natuurlijk uitsluitend dankzij de bijdragen van de lezers. Dus klim in de pen! Stuur je bijdrage naar de redactie, te bereiken via redactie@nbhc.nl